Проверка на Колокационните сървъри

Какво е Колокация от Max1.Cloud

Колокационните услуги на Max1.Cloud предоставят възможността да разположите вашето IT оборудване в професионално изградени дейта центрове, разположени в различни сеизмични зони, които отговарят на всички международни стандарти за сигурност и надеждност.

Колокацията с Max1.Cloud позволява на вашия бизнес, било то малък, среден или голям, да оптимизира разходите си чрез спестяване на финансови и човешки ресурси, необходими за поддържане на IT системи и оборудване. Тази услуга е особено подходяща, ако разполагате със специфични уеб приложения, които генерират значителен трафик, или ако имате строги изисквания към използваното хардуерно оборудване и интернет свързаност.


Сигурност на колокация

Предимства на Колокацията

Рентабилност – като разполагате вашето IT оборудване в специализираните дейта центрове на Max1.Cloud, вие намалявате своите разходи за инвестиции и поддръжка.

Ефективност – ние предоставяме всичко необходимо за вашия бизнес - пространство, енергия, охлаждане и свързаност в защитена среда.

Надеждност – нашите дейта центрове са разположени в различни тектонични зони, осигуряващи тяхната независимост по отношение на природни бедствия и земетресения.

Сигурност – разполагаме с всичко необходимо, за да гарантираме сигурността и защитата на вашата инфраструктура и данни.

Гъвкавост – предлагаме възможност за свързване към нашата мрежа и осигуряваме допълнителна електрическа мощност според вашите потребности.

Пълно покритие - Max1.Cloud осигурява върхова интернет услуга с впечатляваща скорост от 300 Mbps както в България, така и в чужбина. В партньорство с VIVACOM, Max1 използва високонадеждните и осигурени от VIVACOM мрежи и инфраструктура за гарантирането на стабилна и постоянна свързаност. Разполагайте с бърз и надежден интернет във всяка точка на света.


Сертифициране и стандарти

Сертификат 1
Сертификат 2
Сертификат 3
Сертификат 4
Сертификат 5

Предложения

стелаж 1
1 U
стелаж 2
2 U

Технически характеристики

Сигурност и защита

Сигурност и защита

Високоефективна система за управление на достъпа.
Мултифакторна аутентификация и цялостно видеонаблюдение.
Интегрирана система за предупреждение при инциденти с пожар.
Екологично съобразна система за гасене на пожари.

температура

Охлаждане

Резервираност N+1.
Високоефективна система за контрол на климата.
Гарантирана температура от 20˚C до 25˚C.
Относителна влажност на въздуха от 40% до 55%.

свързаност

Свързаност

Няколко подхода за оптични кабели към сградата.
Специализирани Meet-Me-Rooms.
Възможност за директни връзки от шкаф до шкаф.

Поддръжка

Поддръжка

Денонощен център за наблюдение и контрол.
Система за управление на инфраструктурата (BMS).
Професионални ‘Smart Hands’ и IT услуги.

Електрозахранване

Електрозахранване

Два напълно независими трансформатора.
UPS система 2х (N+1).
Дизелови генератори за 72 ч. работа при 100% натоварване в схема N+1.

Съоръжения и Услуги

Съоръжения и Услуги

Основен и резервен център, съгласно DRC.
Достъп до конферентни зали и работни места.
Товаро-подемно съоръжение.
Складови помещения и паркинг.
Пакет 1RU 2RU
Инсталационна такса 100лв 100лв
Месечен абонамент 12м 159лв 349лв
Включена електрическа енергия 180W 400Wclock
0:00-24:00 часа
7 дни в седмицата