Как да инсталирате Webmin на Linux

Webmin е безплатен хостинг контролен панел с лесна инсталация. Отнема само 5 до 10 минути, а конфигурацията е проста.


Какви са изискванията?
- Свежи CentOS, AlmaLinux или Ubuntu, инсталирани на вашия VPS/сървър.


Как да инсталирам Webmin?

Step 1:
Влезте в SSH Client, като използвате вашия root акаунт.

След това въведете тези команди:

yum install wget -y
wget http://prdownloads.sourceforge.net/webadmin/webmin-1.990-1.noarch.rpm
yum -y install perl perl-Net-SSLeay openssl perl-IO-Tty perl-Encode-Detect perl-Data-Dumper unzip perl-Encode-Detect
rpm -U webmin-1.990-1.noarch.rpmЗабележка: Инсталацията може да отнеме няколко минути и ще зависи от скоростта на вашия сървър. След като приключи, инсталацията ще покаже съобщение с URL адреса на администратора на Webmin.


Step 2: Отворете своя Webmin URL в браузър, като например https://ip-address here:10000


Ако URL адресът не работи, отворете порт 10000 в защитната стена на вашия сървър. Можете да го направите, като изпълните следната команда:

firewall-cmd --zone=public --add-port=10000/tcp --permanent
firewall-cmd --reload
Таблото за управление на Webmin ще се отвори. Новият дизайн на Webmin изглежда страхотно.

  • 0 Потребителя намериха това полезно
Беше ли този отговор полезен?

Свързани статии