База знания

Как да създадете удобен за потребителя URL с помощта на htaccess

Ако вашият уебсайт използва дълъг URL като например example.com/files/folder/sitemap.html, можете да го промените на "example.com/sitemap" с помощта на htaccess.

Променете този ред според вашите нужди и след това добавете този код към вашия htaccess файл.

RewriteEngine е включен
RewriteRule ^sitemap/$ /files/folder/sitemap.html [L]

  • 0 Потребителя намериха това полезно
Беше ли този отговор полезен?